Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2013 - 2014

Στο σχολείο μας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί:

Κίτσου Σπυριδούλα (Προϊσταμένη) στις Β΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις

Τσάνης Γρηγόριος στις Α΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις

 

Σχολικό Έτος 2014 - 2015

Στο σχολείο μας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί:

Τσάνης Γρηγόριος (Προϊστάμενος) στις Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις

Χρονοπούλου Κωνσταντίνα στις Α΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις