Μαθητικό Δυναμικό

  • Εκτύπωση

Σχολικό Έτος 2013 - 2014

Η κατανομή των μαθητών ανά τάξεις για το σχολικό έτος 2013 – 2014 έχει ως εξής:

Α΄ τάξη: 3 αγόρια, 3 κορίτσια (6 μαθητές)

Β΄ τάξη: 1 αγόρι, 0 κορίτσια (1 μαθητής)

Γ΄ τάξη: 1 αγόρι, 1 κορίτσι (2 μαθητές)

Δ΄ τάξη: 2 αγόρια, 2 κορίτσια (4 μαθητές)

Ε΄ τάξη: 2 αγόρια, 2 κορίτσια (4 μαθητές)

Στ΄ τάξη: 4 αγόρια, 2 κορίτσια (6 μαθητές)

Σύνολο μαθητών: 13 αγόρια, 10 κορίτσια (23 μαθητές)

 

Σχολικό Έτος 2014 - 2015

Η κατανομή των μαθητών ανά τάξεις για το σχολικό έτος 2014 – 2015 έχει ως εξής:

Α΄ τάξη: 0 αγόρια, 3 κορίτσια (3 μαθητές)

Β΄ τάξη: 3 αγόρια, 3 κορίτσια (6 μαθητές)

Γ΄ τάξη: 1 αγόρι, 0 κορίτσια (1 μαθητής)

Δ΄ τάξη: 1 αγόρι, 1 κορίτσι (2 μαθητές)

Ε΄ τάξη: 1 αγόρι, 2 κορίτσια (3 μαθητές)

Στ΄ τάξη: 2 αγόρια, 3 κορίτσια (5 μαθητές)

Σύνολο μαθητών: 8 αγόρια, 12 κορίτσια (20 μαθητές)

 

 

 

Σχολικό Έτος 2015 - 2016

Η κατανομή των μαθητών ανά τάξεις για το σχολικό έτος 2015 – 2016 έχει ως εξής:

Α΄ τάξη: 1 αγόρι, 0 κορίτσια (1 μαθητής)

Β΄ τάξη: 0 αγόρια, 3 κορίτσια (3 μαθητές)

Γ΄ τάξη: 3 αγόρια, 3 κορίτσια (6 μαθητές)

Δ΄ τάξη: 1 αγόρι, ο κορίτσια (1 μαθητής)

Ε΄ τάξη: 1 αγόρι, 1 κορίτσι (2 μαθητές)

Στ΄ τάξη: 1 αγόρι, 2 κορίτσια (3 μαθητές)

Σύνολο μαθητών: 7 αγόρια, 9 κορίτσια (16 μαθητές)

 

 

Σχολικό Έτος 2016 - 2017

Η κατανομή των μαθητών ανά τάξεις για το σχολικό έτος 2016 – 2017 έχει ως εξής:

Α΄ τάξη: 2 αγόρια, 1 κορίτσι (3 μαθητές)

Β΄ τάξη: 1 αγόρι, 0 κορίτσια (1 μαθητής)

Γ΄ τάξη: 0 αγόρια, 3 κορίτσια (3 μαθητές)

Δ΄ τάξη: 3 αγόρια, 3 κορίτσια (6 μαθητές)

Ε΄ τάξη: 1 αγόρι, 0 κορίτσια (1 μαθητής)

Στ΄ τάξη: 1 αγόρι, 1 κορίτσι (2 μαθητές)

Σύνολο μαθητών: 8 αγόρια, 8 κορίτσια (16 μαθητές)